SKB test

De SKB-Test, Sedimentatie (bezinking )-Kombi-Bloedtest bestaat uit een combinatie van 2 verschillende onderzoeken, namelijk de Reactieve Oxidatieve Toxische Substanties-Test (ROTS-Test) en de dr. Sklenar (SKL-Test). De SKB test wordt vaak als pre-klinische diagnostiek ingezet.

“Meten is weten”
Kammerling Onnes

SKB test

Voor de SKB – Bloedtest wordt er met een vingerprik een kleine hoeveelheid bloed afgenomen, welke verdeeld wordt over 3 glasplaatjes. Na de bloedafname gaan de glasplaatjes met bloed naar het laboratorium, RP Sanitas Humanus,  waar verdere analyse van het bloed plaats vindt.

De Sedimentatie-Kombo-Bloedtest (SKB-test) is een holistisch diagnostisch instrument om verstoringen in lichaamsfuncties al in een vroeg stadium op te sporen. Verder geeft de test aanwijzingen over de ontwikkeling en het ontstaan van een pathologische conditie. Dit in tegenstelling tot klinisch (bloed)onderzoek, waarbij afwijkingen pas te zien zijn als de pathologische conditie zich reeds in het klinische stadium bevindt.

Dit wil zeggen: dat er al in een vroeg stadium verstoringen zichtbaar zijn en dat we preventief kunnen werken.

 

De SKB-Test bestaat uit twee verschillende onderzoeken:

– Reactieve Oxidatieve Toxische Substanties-Test (ROTS-Test)

– Dr. Sklenar (SKL-Test).

 

Deze onderzoeken staan los van elkaar, maar gecombineerd worden de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de resultaten aanzienlijk verbeterd. 

Het is belangrijk om te vermelden dat de SKB-test geen diagnostiek middel is, maar een pre-klinische bloedanamnese, gebaseerd op empirische wetenschap (waarneembeer, verifieerbaar bewijs).

De volgende verstoringen kunnen met de SKB-Test worden aangetoond:

 • Ontstekingen
 • Verstoringen van enzymatische processen
 • Endocriene verstoringen
 • Leverbelasting
 • Nierbelasting
 • Belasting van de darmen
 • Adrenale stress
 • Verschuivingen in de pH-waarde
 • De kwaliteit van het zuurstoftransport
 • De kwaliteit van de fibrinolyse
 • Vermoeden tot cystevorming
 • Opname van koper, mangaan, zink, ijzer, kobalt, selenium, nikkel, chroom, jodium, Vit B12, Vit B11 folaat.

De SKB-Test geeft een belasting aan in drie verschillende belastingssterktes die voorafgaan aan het klinische stadium (zichtbaarheid) van een ziekte:

1. Belastingssterkte I = functionele verstoringen
Dit is het gebied van lichte verstoringen die klinisch gezien niet aantoonbaar zijn.

2. Belastingssterkte II = microverstoringen
Dit zijn metabolische verstoringen die altijd behandeld dienen te worden. Regulier klinisch bloedonderzoek geeft waarden die tegen de grenzen van de normaalwaarden zitten.

3. Belastingssterkte III = macroverstoringen (overgang preklinisch/klinisch)
Deze belastingsterkte geeft de overgang aan naar de pathologie zoals die ook regulier te diagnosticeren valt.

ROTS test

De Reactieve Oxidatieve Toxische Substanties-Test (ROTS-Test) is gebaseerd op de structuur van het gedroogde bloed met de daarin voorkomende substanties. De ROTS (substanties) zijn vrije radicalen die alleen in het bloed te zien zijn als er sprake is van enzymblokkades.

Met deze test kunnen toxische belastingen aangetoond worden. In het begin werd alleen gekeken naar het voorkomen van ROTS in deze test. Er werd aangenomen dat er een direct verband bestond tussen de aanwezigheid van ROTS en de ontwikkeling van ziektes. Dit blijkt echter niet altijd zo te zijn.

Pas in combinatie met de SKL-Test is een betrouwbare indruk van een pathogeen proces te krijgen. De ROTS-Test is wel uitermate geschikt om te bepalen in welke fase van ziekteontwikkeling een persoon verkeert. 

ROTS(substanties) ontstaan door een blokkade van een of meerdere enzymen als gevolg van een tekort aan één of meerdere spoorelementen:

SKL test

De SKL-bloedtest berust op de vorm en structuur van de erytrocyten (rode bloedcellen) bij een bepaalde kleuringstechniek. Dr. Sklenar ontdekte dat patiënten met een ernstige stofwisselingsstoornis altijd dezelfde veranderingen hebben in de structuur en vorm van hun erytrocyten, de omringende proteïnering en de aanhechting van biogranula aan deze ring. Met deze test kunnen deze structuurveranderingen worden aangetoond.

Dr. Sklenar is beroemd geworden door zijn behandeling van kankerpatiënten met onder hoge druk geëxtraheerd Kombucha-extract.

Onderstaande verstoringen kunnen met de SKL-Test worden aangetoond en wijzen op een tekort aan één of meerdere spoorelementen:

Ter informatie:

 • Belangrijk om te vermelden is dat een natuurgeneeskundige GEEN officiële diagnose mag vaststellen. Bij klachten dient u eerst naar een arts (Huisarts) te gaan!
 • Alle consult tarieven zijn inclusief BTW voor particulieren.
 • Alle consult tarieven zijn exclusief voeding, voedingssupplementen, laboratoriumonderzoek, veneus bloedprikken en zijn altijd voor eigen rekening.
 • Een vervolgconsult is alleen mogelijk indien je een intake hebt gedaan of als second opinion.
 • Voor losse vragen als cliënt, los van jouw behandeltraject en buiten consulten om, wordt een bedrag in rekening gebracht. Zie de prijslijst.
 • Je investeert in je eigen gezondheid. Hiervoor heb je een goede dosis motivatie nodig. Aanpassingen in je leefpatroon zijn niet altijd gemakkelijk. Wees je hiervan bewust! Orthomoleculaire therapie werkt alleen als jij je ook hiervoor inzet.
 • Onze behandelingen worden niet vergoed via je de zorgverzekeraar. Dit is een bewuste keuze.
Voor al onze diensten gelden de Algemene voorwaarden welke te vinden zijn onder aan de pagina

Pakket 2024 incl. BTW

Basis pakket SKB 

Intake met pre-diagnostiek SKB.

€ 180,- 

t.w.v. € 300,-

(1 consult + SKB test + opstellen persoonlijk advies)

Uitgebreide intake – 90 min

 • Voedingsdagboek.
 • Uitgebreide vragenlijsten.
 • Neuro4Profiel/ Braverman test.
 • Optie tot cholesterolmeting (LDL, HDL, Triglyceriden, Ratio)
 • Persoonlijk uitgewerkt advies.
 • SKB testkit + bloedafname + labonderzoek.
 • Rapport SKB uitleg (3 pagina’s).
 • Analyse en opstellen advies uit SKB onderzoek.
 • Kortingscode voor eventuele suppletie.
 • Gratis E-Book Basic Orthofood

Voorbeeld van een SKB test uitslag:

Disclaimer:

Het gegeven advies wordt gedaan aan de hand van de beschikbare informatie welke is ingewonnen middels een schriftelijke afgenomen anamnese, eventuele testuitslagen en/of mondeling gestelde vragen.

Aan het gegeven advies kunnen geen rechten worden ontleend. Carefulness is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid om op een juiste, volledige en correcte manier advies te verstrekken richting de cliënt.

Daarnaast is Carefulness zich ervan bewust dat de cliënt dient te worden doorverwezen naar reguliere gezondheidszorg als er ‘rode vlaggen’ zichtbaar zijn en bij twijfel omtrent (direct) gezondheidsgevaar.

De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het wel of niet opvolgen van de door Carefulness gegeven adviezen. Carefulness moedigt dan ook eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid aan! Het niet volgen van 1 of meerdere gegeven adviezen kan ervoor zorgen dat gewenste resulta(a)t(en) op zich laat wachten en Carefulness kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld!

Informatie gegevens:

Demy van der Gugten
MSc. Maxine Harland

Praktijk adres:

Burgemeester Talsmaweg 4
3471 CN Kamerik
Gemeente Woerden

(Ingang naast de woning,
aan de Burgemeester van loonstraat)

Registratie gegevens:

Cat-collectief therapeut
Klacht en tuchtrecht

KVK: 85058793
BTW: NL863492472B01

BO nr: 73542022-01-30

BO nr: 104762023-07-11

Tel: 0623490425

Contract vrije therapie
– Wij werken niet met vergoedingen.
– Geen contract met zorgverzekeraars.

Scroll naar boven