Compassie MBCL

Compassie MBCL is het vervolg op mindfulness MBCT en is gebaseerd op een seculiere (vrij van religie), wetenschappelijk gefundeerde visie op het belang van (zelf)compassie voor onze gezondheid en ons welzijn – fysiek, emotioneel en relationeel. 

Compassie omvat enerzijds een gevoeligheid voor pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen, en anderzijds de bereidheid en moed om er wat aan te doen. Het is niet overmatig dienstbaar zijn aan anderen en jezelf verwaarlozen. Het is ook niet zwelgen in zelfmedelijden ten koste van anderen. 

Het is de weg ontdekken hoe zorg voor jezelf en zorg voor anderen hand in hand kunnen gaan.

“To think in terms of either pessimism or optimism oversimplifies the truth. The problem is to see reality as it is.”

Thích Nhất Hạnh

 

Compassie

Ieder mens blijkt baat te hebben bij een vriendelijke houding, naar zichzelf en anderen. Mensen die last hebben van welke vorm van stress ook – lichamelijk, psychisch of in contact met anderen – en die gemerkt hebben dat mindfulness helpt om daar gezonder mee om te gaan, worden zich vaak ook meer bewust van hun behoefte aan (zelf)compassie. (Zelf)compassie blijkt (wetenschappelijk bewezen) bevorderlijk te zijn voor ons psychisch en lichamelijk welzijn en voor ons sociale functioneren.

In deze officiële training bieden we allerlei wetenschappelijk gefundeerde mogelijkheden tot het ontwikkelen van vriendelijkheid en compassie aan, waarbij eerst aandacht wordt besteed aan zelfcompassie. Daarnaast zul je ook oefeningen leren waarmee je vriendelijkheid en compassie naar anderen kunt ontwikkelen.

Vermilder de wereld, begin bij jezelf.”

De officiële Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL), ontwikkeld door Frits Koster en Erik van den Brink, is een achtweekse training en wordt bij Carefulness individueel aangeboden door Maxine Harland gecertificeerde psycholoog, coach, mindfulness en compassie trainer. Doordat we één-op-één werken is er extra veel ruimte voor persoonlijke aandacht en maatwerk. Maxine is opgeleid door Frits en Erik tot MBCL trainer en wordt in het register vermeld op hun website: https://www.compassietraining.nl/.

Voor wie?

Compassietraining is geschikt voor mensen die:
  • De achtweekse mindfulnesstraining hebben gevolgd (bij mij of bij een andere trainer).
  • Mindfulnessbeoefening willen onderhouden en verdiepen met name op het aspect van mildheid.
  • Een milde houding willen ontwikkelen naar zichzelf en anderen.

Structuur van de compassietraining

De manier van werken heeft veel overeenkomsten met de mindfulnesstraining. De compassietraining bestaat uit acht sessies van twee / twee en een half uur met als ingrediënten: meditatie oefeningen, uitwisselen over de oefeningen, uitwisselen over het thuis oefenen, uitleg en theorie. Ieder werkt met zijn eigen proces, daarbij gesteund door het delen van zijn of haar ervaring(en). Er zijn ook verschillen met de mindfulnesstraining. Daar waar in de mindfulnesstraining het ‘zijn met’ centraal staat, staat in de compassietraining het ‘werken met’ centraal. Dat betekent onder andere lijden opmerken als lijden en daarop een actief en vriendelijk (mededogend) antwoord zoeken. Een helend proces wat bij momenten ook heel intensief kan zijn.

Je wordt aangemoedigd tijdens de compassietraining ook oefeningen uit de mindfulnesstraining te blijven doen. Daarnaast krijg je elke zitting suggesties mee voor oefeningen gericht op de ontwikkeling van compassie. Je bepaalt zelf welke suggesties je oppakt en hoe intensief. Zo blijft je steeds zelf aan het roer staan.

De opbouw van MBCL

Tijdens les 1 en 2 leren we werken met ons gelaagde brein en onze emotieregulatie systemen. We leren milde aandacht te geven aan onszelf.

Bij sessie 3 leren we verlangen en innerlijke patronen te ontwarren en we leren op een compassievolle manier om te gaan met onze innerlijke criticus. Vervolgens leren we compassie te belichamen in sessie 4.

Vanaf sessie 5 gaan we oefenen met compassievol omgaan met uitdagingen in onszelf en personen waarmee we de omgang als lastig ervaren.

Bij sessie 6 gaan we oefenen met vergeving van onszelf en anderen en leren we over de drie deuren naar geluk.

Sessie 7 en 8 gaan over de integratie van de wijsheid en compassie in het dagelijkse leven en ons zelfhelend vermogen.

Lesinhoud

Sessie 1: 

Het geëvolueerde brein – drie emotieregulatiesystemen.
Deze sessie gaat over het ‘waarom’ van compassietraining en de samenhang met de evolutie van ons brein. Het ontwerp van ons brein is zodanig dat het vóór of tegen ons kan werken. Het kan veel pijn en lijden creëren, zonder dat we hier bewust voor gekozen hebben. We besteden aandacht aan drie emotieregulatiesystemen, namelijk het gevaarsysteem, het jaagsysteem en het kalmeringssysteem. Deze drie systemen kunnen uit balans raken als het gevaar- en/of het jaagsysteem gaan domineren. De beoefening van mindfulness en compassie kunnen helpen de balans te herstellen. We gaan oefenen met een mildheidmeditatie voor jezelf en een voorstellingsoefening van een veilige plek.

Sessie 2: 

Reacties bij gevaar en zelfcompassie.
We behandelen stress en de instinctieve stressreacties vechten, vluchten en verstarren, en ook de minder bekende instinctieve stressreactie tend & befriend. We laten zien hoe stressreacties verlopen bij fysieke en psychologische dreiging. Ook besteden we aandacht aan verschillende wegen naar zelfcompassie en hoe we ons voorstellingsvermogen hierbij kunnen gebruiken. We staan stil bij averechtse reacties en mogelijke hobbels op de weg bij de beoefening van vriendelijkheid en compassie en hoe we hier met wijsheid en compassie mee om kunnen gaan. We gaan oefenen in compassievol omgaan met weerstand, een mildheidmeditatie met als focus een ‘weldoener’ en een voorstellingsoefening van een compassionele metgezel.

Sessie 3: 

Verlangens en innerlijke patronen ontwarren.
We verkennen hoe we wijs en compassievol met verlangens en innerlijke patronen om kunnen gaan. Wanneer het nieuwe brein zich mengt met processen uit het oude brein dan worden innerlijke gewoontepatronen gevormd, die ons helpen met elkaar en met bepaalde omstandigheden om te gaan. Patronen kunnen lastig worden wanneer ze zich automatisch herhalen in situaties die een ander antwoord vragen. Drie specifieke basispatronen worden verkend: de gevaarmodus, de competitie- of jaagmodus en de compassiemodus. We bespreken een algemeen menselijk patroon in de relatie met onszelf: de innerlijke criticus. We beschrijven hoe deze zich voedt op zelfbewuste emoties zoals schaamte, schuld en verlegenheid. We gaan oefenen in compassievol omgaan met verlangen en innerlijke patronen en een mildheidmeditatie naar een dierbare persoon.

Sessie 4: 

Compassie belichamen.
We behandelen kwaliteiten, vaardigheden en de sfeer waarin compassie goed kan floreren, aan de hand van de ‘lotus van compassie’. We besteden aandacht aan hoe we compassie kunnen belichamen met behulp van ons voorstellingsvermogen en hoe we een innerlijke helper kunnen ontwikkelen. We breiden de mildheidmeditatie uit naar neutrale personen en borduren voort op vertrouwde mindfulnessoefeningen in ‘Vriendelijkheid voor het lichaam’, ‘Mindful bewegen’ en ‘Lopen of wandelen met vriendelijkheid’.

Sessie 5: 

Zelf en anderen – de cirkel uitbreiden.
We staan stil bij de relationele kwaliteiten van vriendelijkheid en compassie. We creëren veel pijn en lijden in onze relaties door vast te houden aan vaste ideeën en overtuigingen over onszelf en anderen. Het loslaten van overmatige vereenzelviging kan ons perspectief verruimen. Vanuit een compassioneel zelf maken we kennis met de mogelijkheid te schrijven naar een pijnlijk of gekwetst deel in onszelf. We verkennen hoe we om kunnen gaan met moeilijkheden en valkuilen in de beoefening van mildheidmeditatie, we oefenen in mildheidmeditatie naar ‘lastige personen’ en introduceren een alternatieve woordeloze beoefening: compassioneel ademen.

Sessie 6:

Geluk cultiveren.
We verkennen vier hartkwaliteiten die we ook wel de Vier Levensvrienden noemen: liefdevolle vriendelijkheid, compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid. We kunnen de beoefening verdiepen door deze vier kwaliteiten op een evenwichtige manier tot bloei te laten komen. We reflecteren op wat kan bijdragen aan geluk en hoe dit gevoed kan worden door genietend, geëngageerd en zinvol te leven. We besteden ook aandacht aan de menselijke onvolmaaktheid en introduceren hierbij de beoefening van vergevingsgezindheid, als mogelijkheid of intentie tot het herstellen van een beschadigde relatie met onszelf en met anderen. We breiden onze mildheidmeditatie uit naar groepen en alle wezens.

Sessie 7:

Wijsheid en compassie in het dagelijkse leven brengen.
We onderzoeken hoe de emotieregulatiesystemen ons motiveren en hoe we door bewustwording daarvan meer keuzevrijheid kunnen krijgen. We besteden aandacht aan de integratie van wijs en compassievol handelen in het dagelijkse leven, en hoe we van energie vretende activiteiten en het voeden van een egosysteem kunnen gaan naar energie gevende activiteiten en het zorgen voor een ecosysteem. We verkennen hoe we op een informele manier verder kunnen gaan met de beoefening van compassie en hoe we een gezond en praktisch ethisch besef kunnen cultiveren. We verdiepen de beoefening van gelijkmoedigheid en medevreugde en besteden aandacht aan een compassioneel preventieplan.

Sessie 8:

Leven vanuit het hart.
We behandelen de waarde van compassie voor helende processen in ons leven en verkennen we hoe we een heelmeester voor onszelf en voor anderen kunnen worden. We introduceren een nieuwe metafooroefening: de levensrivier. Ten slotte besteden we aandacht aan hoe verder te gaan na de training en verkennen we verschillende oefenmogelijkheden in het dagelijkse leven. We vatten deze samen in drie categorieën: het cultiveren van het heilzame (the good), wijs en compassievol omgaan met het moeilijke (the bad) en speciale zorg voor hardnekkige, moeilijk heelbare wonden (the ugly).

Werknemers

Veel werkgevers hebben een budget beschikbaar voor ontwikkeling en opleiding van het personeel. Als werknemer kun je aanspraak maken op dit budget en in overleg besteden aan zelfontwikkeling. Vraag dus aan je werkgever of hij/zij wil investeren in jouw groei, vitaliteit en burn-out preventie. 

Werkgevers

Voor zakelijke trajecten stellen wij een maatwerk offerte op. Neem contact op voor de mogelijkheden of voor het maken van een afspraak.

Voorafgaand aan een traject vindt een kosteloos gesprek plaats om af te stemmen wat wij voor de organisatie en medewerker(s) kunnen betekenen en of er wederzijds een click is. Immers moet de werknemer wel gemotiveerd zijn om het pad van zelfredzaamheid te betreden.

Duurzame investering voor werkgevers en haar werknemers

Voor werkgevers is het belangrijk om de juiste aandacht en hulp te bieden als een werknemer dat nodig heeft. Investeren in een traject van Carefulness draagt bij aan het optimaliseren van stressmanagement. Stressklachten en burn-outs komen helaas veel voor in onze veeleisende maatschappij. Bij studenten en medewerkers aan het begin van hun carrière, maar ook bij leidinggevenden en mensen met lange werkervaring. Werknemers die lekker in hun vel zitten presteren beter en dragen bij aan een positieve werksfeer. Een te hoge werkdruk en stress kan je beter voor zijn. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking.

Voor al onze diensten gelden de Algemene voorwaarden welke te vinden zijn onder aan de pagina

Tarieven compassie 2024 incl. BTW

Losse tarieven individueel traject:

€ 0,- Kennismakingsgesprek
€ 95,- per los uur
€ 150,- Per sessie van gemiddeld 2 uur inclusief:

  • Werkmap
  • Audiobestanden
  • Oefeningen voor thuis
Tarief voor het gehele individuele traject:
€ 945,- Voor het gehele officiële 8-weekse MBCL compassietraining inclusief:
 
  • 8×2/2,5 uur individuele begeleiding
  • Werkmap
  • Audiobestanden
  • Oefeningen voor thuis
Tarief voor bedrijven op aanvraag

Werkgevers vergoeden het mindfulness traject bij Carefulness.

 

Alle coaching sessies worden verzorgd door Maxine Harland, MSc.

Informatie gegevens:

Demy van der Gugten
MSc. Maxine Harland

Praktijk adres:

Burgemeester Talsmaweg 4
3471 CN Kamerik
Gemeente Woerden

(Ingang naast de woning,
aan de Burgemeester van loonstraat)

Registratie gegevens:

Cat-collectief therapeut
Klacht en tuchtrecht

KVK: 85058793
BTW: NL863492472B01

BO nr: 73542022-01-30

BO nr: 104762023-07-11

Tel: 0623490425

Contract vrije therapie
– Wij werken niet met vergoedingen.
– Geen contract met zorgverzekeraars.

Scroll naar boven