Neurotransmitter test

Neuro4profiel bepaling is een test die wordt gebruikt om inzicht te krijgen over de 4 belangrijkste neurotransmitters, namelijk Dopamine, Acetylcholine, GABA en Serotonine.

“Meten is weten”
Kammerling Onnes

Neuro4profiel test

Neurotransmitters vs Hormonen

Om te kunnen reageren op omgevingsfactoren/ prikkels maakt ons lichaam gebruik van boodschapstofjes/ signaalstofjes. Deze stofjes kun je onderverdelen in 2 categorieën; snelle en langzame boodschapstofjes. Een neurotransmitter is een krachtig boodschapstofje die zeer snel en kort een signaal kan doorgeven via het brein en zenuwstelsel om te kunnen reageren op de omgeving/ prikkel, denk bijvoorbeeld aan adrenaline die vrijkomt wanneer een tijger in de kamer verschijnt. Zonder adrenaline krijgen wij geen prikkel om tot actie over te kunnen gaan.

Het verwarrende in deze korte toelichting is dat adrenaline zowel onder neurotransmitter als hormoon valt, wat is nu het grote verschil?

Hormonen zijn stofjes die signalen overbrengen via klieren in de bloedbaan aan doelcellen of -organen. Het signaal komt langzaam op gang maar werkt voor langere periode. Het kost relatief weinig energie en bouwstoffen om voor langere tijd dit signaal door te geven.

Neurotransmitters worden via de zenuwen (neuronen) overgedragen aan de doelcellen of -organen. Het signaal komt zeer snel op gang maar werkt voor een korte periode. Het kost namelijk relatief veel energie en bouwstoffen om voor langere tijd dit signaal door te geven.

In totaal zijn er meer dan 40 soorten neurotransmitter. Van Dopamine, Acetylcholine, GABA en Serotonine is bekend welke kenmerken je vertoont als ze optimaal functioneren. Deze kenmerken zijn gebaseerd op meer dan 50 jaar onderzoek en klinische observaties. 

Neurotransmitters vormen een belangrijke sleutel voor een goed prestatievermogen, zoals bijvoorbeeld bij sport, werk en/of studie. Daarnaast zijn ze ook van belang om sneller te kunnen herstellen vanwege hun invloed op het immuunsysteem, hormonen en de celstofwisseling

Een optimale werking van neurotransmitters leidt dus enerzijds tot een hoog prestatievermogen, terwijl een verminderde werking anderzijds leidt tot een verlaagd herstelvermogen.

Braverman

Neuro4Profiel test is een aangepast Braverman model. Dit meetinstrument bestaat uit een uitgebreide digitale vragenlijst. Neurotransmitters kun je ook meten in speeksel, urine en bloed. Echter zijn de testuitslagen niet betrouwbaar vanwege de vluchtigheid en het momentopname.

Uitslag

In de testuitslag van Neuro4Profiel wordt de functionaliteit van Dopamine, Acetylcholine, GABA en Serotonine vertaald naar functionele scores. Aan de hand van dit score overzicht kun je doelgericht een specifieke neurotransmitter in balans brengen. De uitslag kan als basis dienen voor elk op maat gemaakt advies, voor zowel voeding, suppletie, coaching, leefstijl als persoonlijke ontwikkeling.

 

Wist je dat maar liefst 95% van de neurotransmitter serotonine – bepalend voor o.a. je stemming en slaapkwaliteit – wordt aangemaakt in de darmen?

“Neurotransmitters oefenen een directe invloed uit op je dagelijks functioneren”

Wanneer is een neurotransmitter-test zinvol?

Een neurotransmitter test is zinvol bij praktisch alle fysieke en psychische klachten. Hierbij kun je denken aan:

Stressklachten, depressie, slaapproblemen, niet offline kunnen gaan, gespannen spieren, hoofdpijn, concentratieproblemen, stemmingsklachten, angsten, depressie, vermoeidheid, lusteloosheid, mentale onrust, verlaagde weerstand, chronische vermoeidheid, depressie, vergeetachtigheid, pijnklachten, ADHD, ADD, autisme, darmklachten, geheugenproblemen, coördinatieproblemen, spierzwakte, tremoren, prikkelbare darm syndroom (PDS), hoogsensitiviteit (HSP), paniekaanvallen.

Een neuro4profiel bepaling maakt overzichtelijk hoe je neurotransmitterprofiel ervoor staat. Met kennis over je neurotransmitters kun je efficiënter een hersteltraject starten. Wist je bijvoorbeeld dat er 2 soorten depressies zijn gekoppeld aan een neurotransmitter? De twee neurotransmitters gekoppeld aan een depressie zijn: Dopamine (Dopaminerge depressie) en Serotonine (Serotinerge depressie)

Maar ook Burn-out klachten kun je vanuit neurotransmitters bekijken. Ervaar je Burn-out klachten en is je GABA laag of  juist je Dopamine laag? Thema van GABA zijn grenzen of meer structuur. Thema van dopamine is zingeving of een doel in je leven. Zo kun je dus efficiënt een hersteltraject starten waarbij de betreffende neurotransmitter de juiste ondersteuning krijgt. 

Ook als je geen klachten hebt maar bijvoorbeeld je sport– of werkprestaties wilt verhogen is een neurotransmitter test zinvol! Zo heeft ieder mens één dominante neurotransmitter welke invloed uitoefent op je karakter. Hieruit kun je veel persoonlijke informatie halen zoals wat voor soort karakter je hebt en welk werk/functie past bij jouw karakter!

 

Niet alle psychosociale problematieken zijn direct op te lossen door vormen van psychotherapie. 

Soms kom je gewoon stofjes tekort of is je brandstof op.

Neurotransmitter overzicht:

Dopamine

Bij voldoende dopamine:

Daadkracht, wilskracht, zelfvertrouwen, focus, snel en scherp kunnen denken, kritisch, overzicht, libido, ervaren van ‘flow’.

Bij een tekort aan dopamine:

Besluiteloosheid, opstart/focus-problemen, ‘mist in je hoofd’, niet uit je woorden kunnen komen, verslavingsgevoeligheid, dingen niet afmaken, minder zelfvertrouwen en uitputting.

GABA

Bij voldoende GABA:

Stabiliteit, gemoedelijkheid, ontspanning, goed kunnen plannen, teamspeler, relatie gericht, punctueel, behoedzaam.

Bij een tekort aan GABA:

Stressgevoelig, prikkelgevoelig, onrustig, niet kunnen ontspannen, hyperalert, geen houvast, moeilijk kunnen stoppen, verkrampt, houterig, slecht door kunnen slapen. Een combinatie tekort van GABA en serotonine kan leiden tot paniekaanvallen, behoefte aan zout eten.

Acetylcholine

Bij voldoende acetylcholine:

Scherpe zintuigen, intuïtief, empathisch, begrijpend, creatief, nieuwsgierig, authentiek, niet in vakjes denken, harmonie.

Bij een tekort aan acetylcholine:

Vergeetachtigheid, moeite met het terugroepen van herinneringen, dyslexie, moeilijker denken, behoefte aan vet eten, verstoorde automatische handelingen.

Serotonine

Bij voldoende serotonine:

Onbezorgd, vrolijk, realistisch, wil graag dingen beleven, speels, vindingrijk, flexibel, avontuurlijk, werkt graag met de handen.

Bij een tekort aan serotonine:

Slaapproblemen, geslotenheid, starheid, bezorgd, migraine, obstipatie, pijngevoelig, gespannen, tunnelvisie; verkramptheid, onveilig gevoel, niet los kunnen laten, verstoorde darmwerking, behoefte aan suiker eten.

Herken je dit?

Gemoedtoestand…
… Je levenskwaliteit gaat op en neer.

Overprikkeling…
… Je ervaart dat je sneller geprikkeld bent.

Ontspannen is lastig…
… Je staat altijd op ‘AAN’.

Ervaar je een Burnout of Boreout…
… Door te kijken naar je neurotransmitters kun je een veel beter herstel traject inzetten.

Geluksgevoel…
… Lijkt ver weg te zijn.

Concentratie…
… Is een uitdaging.

Je slaapt slecht…
… Denk daarbij aan inslapen en/of doorslapen

Depressie…
… Er 3 soorten depressies zijn. Ieder gekoppeld aan een specifieke neurotransmitter.

Grote kans dat jouw neurotransmitters uit balans zijn…

Hoe werkt de neurotransmitter test van Neuro4Profiel?

De neurotransmitter test van Neuro4profiel is een uitgebreide online vragenlijst en gebaseerd op de 40 jaar oude Braverman test. De Neuro4profiel test is door Cellcare Healthgroup verder ontwikkeld middels de laatste inzichten vanuit de neurowetenschappen en epigenetica. De resultaten worden weergegeven in een overzichtelijk rapport en zullen verder worden toegelicht tijdens het consult.

De test wordt ingezet als een geïntegreerd onderdeel van orthomoleculaire therapie.

De resultaten van het Neuro4profiel worden gezien als een ‘proxy measure’. Proxy measures geven een specifieke indicatie van kenmerken die bestaan uit een optelsom van complexe factoren of wanneer een combinatie van onderzoeken nodig zou zijn om tot een betrouwbaar beeld te komen.

De Neuro4Profiel methode bevat een door CellCare Healthgroup ontwikkeld algoritme. Het is één van de weinige, uitgebreide testen die zowel inzicht in de werking van je brein en gedrag als in je fysiek functioneren geeft.

Alleen een test aanvragen?

Indien je benieuwd bent naar jouw neurotransmitters profiel dan is het mogelijk om deze aan te vragen zonder een orthomoleculair consult. Na een aanvraag met daarbij je geboortedatum stuur ik middels Cellcare healthgroup een vragenlijst toe. Dit is een relatief lange vragenlijst wat afhankelijk per persoon z`n 20 á 25 minuten in beslag neemt. Het is belangrijk om hier even de tijd voor te nemen, maar houdt in je achterhoofd dat je geen fout antwoord kan invullen. Weeg ook niet te zwaar aan de vragen, twijfel je bij een vraag vul dan het antwoord in wat als eerste in je opkomt.

Nadat de vragenlijst is verzonden ontvang ik de uitslag waarna ik deze uitwerk in een verslag. In het verslag staat kort samengevat welk neurotransmitter aandacht nodig heeft en hoe je dit zelf kunt doen middels lifestyle en voeding interventie. Het verslag en de testuitslag mail ik nadat de factuur is voldaan.

Kosten: Kosten van enkel een neurotransmitter test zonder orthomoleculair consult met uitwerking van de test bedraagt €45,- incl. BTW

 

Duurzame investering voor werkgevers en haar werknemers

Voor werkgevers is het belangrijk om de juiste aandacht en hulp te bieden als een werknemer dat nodig heeft. Investeren in Neuro4profiel bij Carefulness draagt bij aan het optimaliseren van stressmanagement en ziekteverzuim. Stressklachten en Burn-outs komen helaas veel voor in onze veeleisende maatschappij. Bij studenten en medewerkers aan het begin van hun carrière, maar ook bij leidinggevenden en mensen met lange werkervaring. Werknemers die lekker in hun vel en op de juiste positie zitten presteren beter en dragen bij aan een positieve werksfeer. Een te hoge werkdruk en stress kan je beter voor zijn. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking.

Voor al onze diensten gelden de Algemene voorwaarden welke te vinden zijn onder aan de pagina

Ter informatie:

  • Belangrijk om te vermelden is dat een natuurgeneeskundige GEEN officiële diagnose mag vaststellen. Bij klachten dient u eerst naar een arts (Huisarts) te gaan!
  • Alle consult tarieven zijn inclusief BTW voor particulieren.
  • Alle consult tarieven zijn exclusief voeding, voedingssupplementen, laboratoriumonderzoek, veneus bloedprikken en zijn altijd voor eigen rekening.
  • Een vervolgconsult is alleen mogelijk indien je een intake hebt gedaan of als second opinion.
  • Voor losse vragen als cliënt, los van jouw behandeltraject en buiten consulten om, wordt een bedrag in rekening gebracht. Zie de prijslijst.
  • Je investeert in je eigen gezondheid. Hiervoor heb je een goede dosis motivatie nodig. Aanpassingen in je leefpatroon zijn niet altijd gemakkelijk. Wees je hiervan bewust! Orthomoleculaire therapie werkt alleen als jij je ook hiervoor inzet.
  • Onze behandelingen worden niet vergoed via je de zorgverzekeraar. Dit is een bewuste keuze.

Voorbeeld van een Neuro4profiel bepaling:

Disclaimer:

Het gegeven advies wordt gedaan aan de hand van de beschikbare informatie welke is ingewonnen middels een schriftelijke afgenomen anamnese, eventuele testuitslagen en/of mondeling gestelde vragen.

Aan het gegeven advies kunnen geen rechten worden ontleend. Carefulness is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid om op een juiste, volledige en correcte manier advies te verstrekken richting de cliënt.

Daarnaast is Carefulness zich ervan bewust dat de cliënt dient te worden doorverwezen naar reguliere gezondheidszorg als er ‘rode vlaggen’ zichtbaar zijn en bij twijfel omtrent (direct) gezondheidsgevaar.

De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het wel of niet opvolgen van de door Carefulness gegeven adviezen. Carefulness moedigt dan ook eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid aan! Het niet volgen van 1 of meerdere gegeven adviezen kan ervoor zorgen dat gewenste resulta(a)t(en) op zich laat wachten en Carefulness kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld!

Informatie gegevens:

Demy van der Gugten
MSc. Maxine Harland

Praktijk adres:

Burgemeester Talsmaweg 4
3471 CN Kamerik
Gemeente Woerden

(Ingang naast de woning,
aan de Burgemeester van loonstraat)

Registratie gegevens:

Cat-collectief therapeut
Klacht en tuchtrecht

KVK: 85058793
BTW: NL863492472B01

BO nr: 73542022-01-30

BO nr: 104762023-07-11

Tel: 0623490425

Collectief alternatieve therapeuten

Contract vrije therapie
– Wij werken niet met vergoedingen.
– Geen contract met zorgverzekeraars.

Scroll naar boven